• កុងតាក់ពន្លឺ (US/1~3 Gang) SLC 627

    កុងតាក់ពន្លឺ (US/1~3 Gang) SLC 627

    ▶ លក្ខណៈពិសេសចម្បង៖ • អនុលោមតាម ZigBee HA 1.2 • ការត្រួតពិនិត្យការបើក/បិទពីចម្ងាយ • បើកកាលវិភាគសម្រាប់ការប្តូរដោយស្វ័យប្រវត្តិ • បើក/បិទ 1~3 ឆានែល ▶ ផលិតផល៖ ▶កម្មវិធី៖ ▶ វិញ្ញាបនប័ត្រ ISO៖ ▶ODM/OEM S...
WhatsApp ជជែកតាមអ៊ីនធឺណិត!